icon

شرکت توسعه ارزش مدبران

پیش بینی بانک جهانی از آینده اقتصاد ایران؛ تورم همچنان بیش از ۳۰ درصد!

بانک جهانی در آخرین گزارش خود به بررسی اقتصاد ایران و همچنین پیش بینی رشد اقتصادی و روند تورم پرداخته است.

بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران به تدریج از رکود یک دهه‌ای خود در حال خروج است؛ رکودی که ناشی از دو دوره تحریم‌های اقتصادی، نوسانات قیمت نفت و همه گیری کرونا بوده و آثار شدیدی بر اقتصاد کشور به جا گذاشته است.

شرایطی که منجر به کوچک شدن اقتصاد ایران شده‌است؛ به‌گونه‌ای که تولید ناخالص حقیقی در سال گذشته تقریبا در همان سطح سال ۲۰۱۰ باقی مانده و تولید ناخالص سرانه حقیقی به سطح سال ۲۰۰۴ کاهش یافته است.

با وجود احیای نسبی، برخی از چالش های اقتصاد ایران همچنان پابرجاست.

یک نظر بده

ارتباط در واتساپ