icon
جستجو
Close this search box.

نحوه ثبت نام در فاز دوم واگذاری تسهیلات زمین

مدراک ثبت نام حضوری

۱_سپرده بانکی به مبلغ آورده هر متراژ برابر جدول تسهیلات در یکی از حساب های بانک ملی
۲_کارت ملی و شناسنامه
۳_مدارک شغلی( فیش حقوقی کادر درمان)

مدارک مورد نیاز ثبت نام غیر حضوری: (صرفا شاغلین غیر شهر تهران)

۱_ارسال تصویر مدارک (فیش حقوقی_ کارت ملی _ برگه امضا شده شرایط عمومی دریافت تسهیلات ,تصویر واریزی به حساب بانک ملی پروژه0226847201002 به نام شرکت توسعه ارزش مدبران به مبلغ آورده مورد نیاز متراژ ثبت نامی )
تمامی هماهنگی ها ثبت نام غیر حضوری با شماره ۰۹۱۲۰۲۳۹۱۱۶ از طریق واتساپ؛ بله و ایتا صورت میگیرد.

ارتباط در واتساپ