icon

«هرجا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می درخشد.»

— ضمانت نامه

ضمانت نامه سندی هست که جهت تضمین و سهولت مراودات مالی صادر و باعث اطمینان طرفین از صحت و کیفیت قرارداد فی مابین میگردد.

شرکت توسعه ارزش مدبران به منظور ایجاد اطمینان و آرامش متقاضیان سرمایه گذاری ،تمامی تعهدات فی مابین منعقد در قرار داد را بعد از تفاهم صورت گرفته با حوزه کاشف امور شعب شمال تهران ذیل ضمانت نامه بانک ملی ایران به انجام میرساند.

حسب این توافق تمامی وجوه واریزی متقاضیان در حساب ضمانت نامه بانک ملی ایران بوده وبانک بعد از انجام تعهدات شرکت و دریافت اسناد مقرره قراردادی از جمله دفترچه های سرمایه گذاری با پلاک و بعد از پیشرفت پروژه با نظارت کارشناسان نظام مهندسی، نسبت به انتقال وجوه به حساب جاری پروژه اقدام مینماید.
با برقراری شرایط فوق تمام شرایط لازم جهت یک سرمایه گذاری موفق ایجاد گردیده است.

این شرکت همچنین برای اولین بار سرمایه گذاری خارجی بالای یک میلیون دلار را تضمین و نسبت به انتقال ترنول مالی آن تسهیلات لازم را فراهم مینماید.

عباس یاریاری

رئیس شعبه صدر بانک ملی

ارتباط در واتساپ